Rola doradcy DGSA

Podczas konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie w dniach 4-6 marca 2020 r. przedstawiałam dwie prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła „Obowiązków doradcy DGSA po wypadku z udziałem pojazdów transportujących towary niebezpieczne”. Omówione zostały podstawy prawne, kryteria zdarzeń, po zaistnieniu, których wymagane jest sporządzenie raportu, jak również tabelaryczne zestawienie wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Głównego Urzędu Statystycznego.