What does the transport of dangerous goods overseas in exotic Mexico look like? Official Mexican standards (Normas Oficiales Mexicanas or NOMs) complement Mexico’s regulations on the transport of dangerous goods and waste by land. The Mexican Secretariat of Communications and Transport (SCT) is responsible for the publication and maintenance of the NOMs. In addition, other Mexican government agencies will publish standards for the transport of dangerous goods in Mexico. More materials can be found at: Mexican Standards and Guidance | PHMSA (dot.gov).

Jak wygląda transport towarów niebezpiecznych za oceanem w egzotycznym Meksyku? Oficjalne standardy meksykańskie (Normas Oficiales Mexicanas lub NOMs) uzupełniają meksykańskie przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych i odpadów (Regulation for the land transport of hazardous materials and wastes).

Meksykański Sekretariat Komunikacji i Transportu (SCT) jest odpowiedzialny za publikację i utrzymanie NOM. Ponadto inne meksykańskie agencje rządowe publikują normy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w Meksyku. Więcej materiałów opublikowanych jest na stronie: Mexican Standards and Guidance | PHMSA (dot.gov). Transgraniczny transport drogowy towarów niebezpiecznych odbywa się głównie na granicy ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Import i eksport materiałów niebezpiecznych do Meksyku.

Zasady importu towarów niebezpiecznych do Stanów Zjednoczonych z Meksyku są dość proste. Wszystkie przesyłki towarów niebezpiecznych muszą być zgodne z amerykańskimi przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych (DOT). Przesyłki materiałów niebezpiecznych eksportowane do Meksyku muszą być w pełni zgodne z przepisami meksykańskimi, które są
w większości zgodne z przepisami amerykańskimi.

 

Podstawowe wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych:

  • Dokumenty przewozowe i informacje dotyczące reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Przesyłkom muszą towarzyszyć dokumenty przewozowe w języku hiszpańskim, jak również instrukcje postępowania w sytuacji wypadku. Aby spełnić wymagania w zakresie informacji dotyczących reagowania w sytuacjach awaryjnych w Meksyku, nadawca może dołączyć kopię odpowiedniej strony z przewodnika reagowania kryzysowego (ERG).

  • Oznaczenia opakowań

Wszystkie opakowania przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów niebezpiecznych, których masa netto lub pojemność nie przekracza odpowiednio 400 kg lub 450 litrów muszą być oznakowane nalepką/nalepkami ostrzegawczymi (10 na 10 cm). Powyższy wymagania ogólne zawarte w normie NOM-003-SCT/2008 English (1994) Spanish (2008) nie wyjaśnia, co
z opakowaniami zawierającymi towary, odpady niebezpieczne powyżej 400 kg 450l. Czy powinny być oznakowane, czy też nie?

  • Nalepki ostrzegawcze na pojazdach

Nalepki ostrzegawcze powinny być zgodne z zaleceniami ONZ lub HMR (Hazardous Materials Regulations). HMR zezwala na oznakowanie zgodnie z ICAO TI, IMDG Code, Transport Canada TDG Regulations i zaleceniami ONZ. Pośrodku dużej nalepki ostrzegawczej (273 mm na 273 mm) umieszczany jest czterocyfrowy numer UN. Stosowanie wymiennych tabliczek z numerem UN powoduje, że często zasłania ona piktogram umieszczony na nalepce informujący o zagrożeniu i/lub numer nalepki.

Zdjęcie nr 1. Nalepka ostrzegawcza z numerem UN umieszczona z tyłu cysterny przewożącej paliwo silnikowe.

Zdjęcie nr 2. Nalepka ostrzegawcza z numerem UN umieszczona z tyłu cysterny przewożącej olej napędowy.

Zdjęcie nr 3. Nalepka ostrzegawcza z numerem UN umieszczona z boku cysterny przewożącej wodorotlenek sodu, roztwór.

.

Tablice barwy pomarańczowej, zarówno gładkie jak również z numerami rozpoznawczymi towaru (numerami UN) oraz z numerami zagrożenia nie są stosowane. Niezależnie od sposobu przewozu:
w (sztukach przesyłek czy w cysternie) oznakowanie pojazdów nalepkami ostrzegawczymi jest takie samo. Nalepki umieszczane są z czterech stron pojazdu/kontenera/cysterny.

Zdjęcia nr 4, 5, 6. Cysterna przewożąca wodorotlenek sodu, roztwór – oznakowana z czterech stron nalepką ostrzegawczą nr 8 z umieszczonym na niej numerem UN 1824.

Zdjęcie nr 7. Przewóz w sztukach przesyłek. Pojazd oznakowany z czterech stron nalepką ostrzegawczą nr 3 z numerami UN, odpowiednio UN 1203 (benzyna silnikowa), UN 1202 (ojej napędowy).

Kolejny ciekawy przypadek zaobserwowany na ulicach Mexico City dotyczył przewozu akumulatorów.

Na pojeździe zamkniętym przewożącym akumulatory samochodowe umieszczono z czterech stron nalepkę ostrzegawczą nr 8 z numerem UN 2794 (akumulatory mokre napełnione kwasem). W tym przypadku nalepka ma zmieniony, wydłużony kształt, żeby numer UN nie zakrywał piktogramu
i numeru klasy. Widoczne ślady korozji pojazdu budzą jednak wątpliwość. Ponadto z 3 stron pojazdu (na dwóch bokach oraz z tyłu) umieszczono napis z 24 godzinnym numerem alarmowym, pod który należy zadzwonić w razie wypadku, awarii. Widoczne ślady korozji dołu skrzyni ładunkowej pojazdu sugerują przewóz luzem akumulatorów zużytych.

Zdjęcie nr 8. Przewóz w sztukach przesyłek. Pojazd oznakowany z czterech stron nalepką ostrzegawczą nr 8 z umieszczonym na nalepce numerem UN 2794 (akumulatory mokre napełnione kwasem)

Zdjęcie nr 9. Przewóz w sztukach przesyłek. Pojazd oznakowany z czterech stron nalepką ostrzegawczą nr 6.2 z umieszczonym na nalepce numerem UN 2814 (MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI)

Towary zapakowane w ilościach ograniczonych (Limited Quantitis) w małe opakowania jednostkowe.

Towary zapakowane na częściowym wyłączeniu obejmują głownie „towary konsumpcyjne” (kosmetyki, środki czystości). Na opakowaniach zawierających materiały niebezpieczne w ilościach ograniczonych umieszcza się odpowiedni czterocyfrowy numer UN (poprzedzonym literami UN) wewnątrz rombu. Numer musi mieć wysokość minimum 6 mm., a gdy w sztuce przesyłki znajduje się więcej niż jeden towar UN, romb musi być wystarczająco duży, aby zmieściły się w nim wszystkie wymagane numery UN.

Pojazd przewożący towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych wymaga oznakowania dużymi nalepkami ostrzegawczymi, gdy ich masa przekracza 454 kg brutto. Na przykład przesyłka zawierająca 300 kg towarów palnych i 200 kg żrących wymagałaby zarówno zastosowania nalepki ostrzegawczej nr 3 (materiały zapalne ciekłe) oraz nr 8 (materiały żrące). Wymaganie to jest niezgodne z przepisami DOT, jak również przepisami modelowymi ONZ.

 

Szkolenia

Kierowcy zawodowi przewożący materiały niebezpieczne (HAZMAT) muszą odbywać szkolenie (co trzy lata wymagane są szkolenia uzupełniające) jako pracownicy pracujący z materiałami niebezpiecznymi. Kierowcy muszą posiadać licencję i są rejestrowani przez Meksykański Sekretariat Komunikacji
i Transportu (SCT).

W praktyce przewozu towarów niebezpiecznych dużo zależy nie tylko od przeszkolenia kierowcy, ale też jego wyobraźni, która wydaje się być nieograniczona.

Zdjęcie nr 10. Nieprawidłowe umieszczenie nalepki ostrzegawczej.

Podsumowując przewóz towarów niebezpiecznych w Meksyku.

Moim zdaniem zasady przewozu są prostsze i bardziej ujednolicone niż regulacje prawne zawarte
w ADR (umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), którą aktualnie stosujemy w Europie (i nie tylko). Oznacza to jednak, że niektóre aspekty jak np. przewóz towarów w opakowaniach powyżej 400kg/400l, zostały pominięte. Rodzaju przewozu (w sztukach przesyłek, luzem, w cysternie) możemy się jedynie domyślać, bo nie wynika od ze sposobu oznakowania pojazdów. Jednakże na drogach publicznych pojazdy przewożące materiały i przedmioty niebezpieczne są dobrze widoczne poprzez ich oznakowanie z czterech stron. Umieszczenie zarówno nalepki ostrzegawczej jak również numeru UN pozwala na szybką identyfikację zarówno zagrożenia, jak i samego przewożonego towaru. Tutaj oddaję ukłon w stronę Meksyku 🙂