30-te międzynarodowe spotkanie ekspertów ADN

Wydawnictwo Veranstaltungen zaprosiło mnie do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA (European Dangerous Goods Safety Adviser Associations) podczas konferencji zorganizowanej w Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspertów AND (przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych) armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim konferencji były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych.