On 1 January 2021, another amendment to the provisions of the (no longer European) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR Agreement) entered into force.

In the Polish legal order, it will apply as soon as it is published in the Official Journal of Laws. As in the case of the previous amendments, a six-month transitional period was introduced, which means that until 30 June 2021, the provisions of the ADR in the 2019 version or the provisions of the ADR in the 2021 version (ADR 2021) may be applied, and from 1 July – only the ADR 2021.

The attached study presents selected amendments to the ADR Agreement, which affect the largest number of addressees, i.e. consignors, carriers, consignees.

Zmiany Umowy ADR 2021

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy (już nie europejskiej) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR).

W polskim porządku prawnym będzie ona obowiązywała od chwili publikacji w urzędowym Dzienniku Ustaw. Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do 30 czerwca  2021 r. można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2019 roku albo przepisy ADR w wersji z 2021 (ADR 2021), a od 1 lipca – wyłącznie ADR 2021.

W załączonym opracowaniu przedstawiono wybrane zmiany do Umowy ADR, które dotyczą największej liczby adresatów, tj. nadawców, przewoźników, odbiorców.